Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu

Trang khảo sát kiếm tiền InfoQ tiếp tục gia hạn chương trình thưởng cho thành viên đăng nhập đến hết tháng 5/2018

Kể từ ngày 03/05/2018, trang khảo sát kiếm tiền InfoQ tiếp tục gia hạn chương trình thưởng tiền mặt cho thành viên 100.000 đồng hàng ngày cho thành viên đăng nhập vào trang khảo sát của họ. Thời gian gia hạn được kéo dài đến hết ngày 31/05/2018. Cách thức …