Chuyên mục: Tin tức

Trang khảo sát InfoQ thưởng 100.000 VND cho thành viên đăng nhập hàng ngày từ ngày 13/04/2018 đến 30/04/2018

Từ ngày 13/04/2018 đến hết 30/04/2018, trang khảo sát InfoQ triển khai chương trình “Đăng nhập liền tay, nhận ngày 100.000 đồng” nhằm thưởng tiền mặt cho thành viên đăng nhập vào trang hảo sát của họ. Chương trình khá đơn giản, trong thời gian triển khai, thành viên đăng nhập …