Mobrog chấp nhận thanh toán qua tài khoản Skrill kể từ ngày 04.04.2018

Tối nay lên Mobrog để thực hiện khảo sát được mời từ sáng ngày 04.04.2018, mình phát hiện họ đã chấp nhận thanh toán thêm một hệ thống tài khoản trực tuyến nữa là Skrill. Như vậy, cùng với Paypal, những bạn có tài khoản Skrill đã có thêm cơ hội tham gia với Mobrog.

 

 

Sắp tới, mình sẽ có một bài viết chi tiết về tài khoản Skrill, các bạn đón đọc nhé. Thân chào!