Trang khảo sát trả tiền Rakuten Insight cập nhật chính sách thông tin bảo mật

Ngày 17.09.2018, trang khảo sát trả tiền Rakuten Insight có sự cập nhật về chính sách bảo mật thông tin đối với cộng đồng người tham giai khảo sát với họ. Theo đó, trước đây khi bạn đăng ký tham gia, thông tin của bạn sẽ được bảo mật và không cung cấp với bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, hiện tại Công ty đã có quy cập nhật mới ghi cụ thể ở phần số 5 của mục Tiếp nhận & sử dụng thông tin cá nhân, cụ thể như sau:

Rakuten Insight có thể cung cấp các thông tin thuộc tính đã đăng ký đến các công ty đối tác (Các đối tác), việc này đã được ghi nhận trong hợp đồng liên quan đến việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ mục đích sàng lọc & gửi các bản câu hỏi phù hợp. Thông tin cung cấp không bao gồm tên, địa chỉ email, và các thông tin khác mà có thể nhận diện trực tiếp một cá nhân, và cũng không phù hợp với thông tin trên danh sách khách hàng của Các đối tác”.

Tuy nhiên, Công ty cam kết không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể nhận biết danh tính cá nhân cụ thể của bạn đến các đối tác, như tên, email, hoặc địa chỉ nơi ở. Đồng thời, thông tin cung cấp cho các đối tác chỉ sẽ được sử dụng để gửi đến bạn các khảo sát phù hợp.

Nhiều bạn đọc lướt qua thông báo sẽ hoang mang và ngại vì sợ bị lộ thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên, công ty đã cam kết rất rõ. Các bạn cứ yên tâm, Rakuten Insight là một công ty đa quốc gia, hoạt động khá uy tín và rõ ràng. Mình hoàn toàn tin tưởng họ không làm sai trái và thiệt hại cho thành viên tham gia.